ONLINE SHOP

21.12.2011

Loredana Novotni WIP


            Work in Progress înseamnă pentru studenţii programelor de Master Design Vestimentar  la UAD Cluj înţelegerea şi asumarea evoluţiei avantgardei problematicilor de cercetare ale domeniului şi în special fenomenului fuziunii formelor de Artă şi Design. Prin studierea contextului în care urmează să se dezvolte munca lor ei experimentează, dezvoltând o dată cu o practică artistică şi de proiectare abilităţi de a reflecta critic asupra propriei opere şi a creaţiei într-un sens mai larg.
            Interdisciplinaritatea şi fuziunea formelor de artă şi design, noile tehnologii, frontierele dintre arte şi alte domenii reprezintă dimensiunile cele mai provocatoare ale creaţiei contemporane.
            Cercetarea vizează cu predilecţie interogarea relaţiei dintre ARTĂ, DESIGN şi SFERA PUBLICĂ reflectate în exigenţele specializării şi cu peisajul conceptual şi perspectivele evoluţiei acestuia.
ENGLISH:
            Work in Progress means to the MA in Fashion Design students of UAD Cluj to understand and assume the evolution of avandgarde research issues of the domain of studies, and especially the fusion of Art and Designs forms. Adressing the context where their career is about to develop, they undertake experimental work developing project based design and artistic practice, critical self reflecting abilities, contextualising their work in a wider social and professional frame.
           Interdisciplinarity and Art and Design forms fusion , new technologies, frontiers among Art and the other domains were the most provocative aspects of contemporary creation.
          The main stream of the research reflects the relation in between Art, Design and the Public Sphere reflected in the disciplines and related to the evolution of the conceptual landscape.

Niciun comentariu: